گزارش كارآموزي رشته تاسيسات الكتريكي در بيمارستان

گزارش كارآموزي رشته تاسيسات الكتريكي در بيمارستان |دانلود با لینک مستقیم فایل|35005799|زِد اِکس|zxu
گزارش كارآموزي رشته تاسيسات الكتريكي در بيمارستان

مقدمه:
این پروژه شامل گزارش ها و تاسيسات الكتريكي که در بيمارستان امام خميني (ره) واقع در شهر استهبان در مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است .