گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت سهامی خاص

مطالب دیگر:
جزوه انواع مواد و مصالح سنتی و جدید ساختمانی و نحوه فرآوری و کاربرد آن ها در ساختمانتحقیق اصول ایمنی در کارگاه هاپاورپوینت اصول ایمنی در کارگاه هاپاورپوینت جداگرهای لرز ه‌ایپاورپوینت تربیت جهشی، رویکردی نوین در تربیت دینیپاورپوینت آلودگی انگلی در دام هاپاورپوینت بیماری لمپی اسکین (lumpy skin)پاورپوینت تأثیر فرهنگ بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی درشرکت های بازرگانیپاورپوینت استفاده از طبیعت در معماری معاصرتحقیق اثرات آلودگی هوا بر انسان ها و محیط زیستتحقیق عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برندپاورپوینت کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایرانتحقیق کاروانسرا و معماری کاروانسرا در ایرانپاورپوینت جوشكاري و تجهیزات آنپاورپوینت تجهیزات و روش هاي جوشكاريجزوه جوشکاریتحقیق بررسی موضوع عدالت در نهج البلاغهتحقیق قراردادهای نفتیتحقیق پروتئین لیزوزیم و کارکردهای آنتحقیق پروتئین و انواع ساختارهای آن
گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت سهامی خاص |دانلود با لینک مستقیم فایل|35005803|زِد اِکس|zxu
گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت سهامی خاص

فهرست مطالب:
فصل اول: آشنايي با شرکت
1-1 نام و تاريخ ثبت شرکت 4
2-1 موضوع شرکت 4
3-1 مدت شرکت 4
4-1 سرمايه شرکت 4
5-1 پرداخت مبلغ سهام 5
6-1 افزايش و کاهش سرمايه 5
7-1 اوراق سهام 5
8-1 مسئوليت صاحبان سهام 5
9-1 هيات مديره 6
10-1 دفاتر و محاسبات 6
11-1 اخلال و تصفيه 7
12-1 نوع مالکيت و استهلاک 7
13-1 فعاليت هاي پيمانکاري شرکت 8
14-1 توسعه شرکت و تاسيس کارخانه 10
15-1 شرح مختصري در سورد کارخانه و فعاليتها 10
16-1 هزينه هايي به شرکت براي تاسيس کارخانه انجام داده . 11

فصل دوم: چارت سازماني
1-2 نمودار سازماني شرکت مانتل 12
2-2 هيات مديره 13
3-2 مدير عامل 15
4-2 معاونت اداري مالي 17
5-2 حسابدار کل 18
6-2 کارپرداز 19
7-2 منشي 20
8-2 مديريت کارخانه 21
9-2 مديريت توليد 22
10-2 انبار دار کل 22
11-2 معاونت بازرگاني 23
12-2 بازرگاني داخلي 24
13-2 بازرگاني خارجي 24
14-2 امور خريد 252
15-2 امور فروش 6
16-2 مديريت پروژه 27
17-2 مهندس راه و ساختمان 27
18-2 تکنسين راه و ساختمان 28

فصل سوم: آشنايي با حسابداري
1-3 تعريف حسابداري 31
2-3 اسناد مدارک مثبته : 33
فاکتور 34
رسيد بانکي 34
قبض آب و برق 35
رسيد صندوق 35
3-3 سند حسابداري : 35
تنخواه گردان 38
استهلاک 40
صورت دستمزد 43
کارت کار 47
صورت حساب بانک 49
قرار داد کار با مدت معين 49
4-3 ثبت رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه 50
5-3 انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل 51
6-3 تراز آزمايشي 52
7-3 اصلاح حسابها 53
8-3 تراز آزمايشي اصلاح شده 54
9-3 تهيه صورت هاي مالي : 54
صورت حساب سدوزيان 54
صورت حساب سرمايه 55
ترازنامه 55
10-3 بستن حساب ها 55
11-3 نتيجه‌گيري 62