گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت

مطالب دیگر:
📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش بیوره (تشخیص موادی که دارای دو یا چند پیوند پپتیدی هستند )📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تهیه فورماریک اسید (تبدیل اسید مالیک به فورماریک اسید)📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان مطالعه آناتومی گیاهان (C3 C4 CAM) (بررسی میکروسکوپی برگ خرزهره ، ذرت و اشک تمساح)📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش گوگرد (تشخیص اسید های آمینه ی گوگرد دار)📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست کاتالاز📌گزارش کار جامع آزمایشگاه میکروب شناسی (شامل تمام آزمایشات میکروب)📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش رسوبی (تشخیص موادی که دارای دو یا چند پیوند پپتیدی هستند)📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش تشخیص اسید های آمینه ی دارای عامل گوانیدین📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش سالکوفسکی (تشخیص کلسترول)📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش تست سیتوکروم اکسیداز📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تشخیص اسپور📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش لیبرمن – بوشارد (تشخیص کلسترول)📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست حرکت و تست sh2📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست کوآگولاز📌گزارش کار آزمایشگاه با عنوان تست ایندول و تست اوره آز📌تحقیق جامع و کامل با موضوع آهنگری📌پروژه طراحی ، تحلیل و آنالیز بالابر دو ستونه اتومبیل📌بررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه📌تحقیق جامع با موضوع بررسی عملکرد کارکنان در سازمان📌شناخت اهمیت نسبی ابعاد هوش رقابتی بر اثربخشی استراتژی های بازاریابی شرکتهای صادر کننده ی مواد غذایی
گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت |دانلود با لینک مستقیم فایل|35005810|زِد اِکس|zxu
گزارش کارآموزی در نیروگاه طرشت

فهرست مطالب:
مقدمه 1
انواع نیروگاه ها 3
مشخصات فنی نیروگاه طرشت 7
شیمی 12
انواع آب موجود در نیروگاه 12
کنترل شیمیایی 16
قسمت آزمایشگاه 18
دیستیلاتور (distillator) 22
رکوپراتور 25
گرم کن فرعی 26
گرم کن شماره یک 26
گرم کن شماره دو 27
دی اریتور 28
پمپ تغذیه ی بویلر 29
بویلر 31
اکونومایزر 32
درام 32
چگونگی تبدبل آب مقطر به بخار 33
سوپرهیتر 33
سوخت مصرفی در نیروگاه 33
ساختمان مشعل ها 33
دیواره های داخل بویلر 35
دریچه های بازدید 35
سوپاپ های اطمینان 35
دشارژ 36
بالون 36
بادزن دم 36
بادزن مکش 37
والوهای تخلیه ی بویلر 37
دریچه های اضطراری بویلر 38
اتاق فرمان بویلر 38
پرژ بویلر 41
شرایط راه اندازی بویلر 43
توربین
گاورنر 46
ترنینگ گیر(turning gear) 47
دور بحرانی 47
اژکتور 48
خلاء گيري كندانسور 49
توربین 50
لابیرنت 51
یاتاقان 51
رله بوته میچل 52
اکسپنشن 53
حفاظت پوسته ی توربین 53
کندانسور 54
برج خنک کن 55
استارت پمپهاي كندانسور 56
کولر ژنراتور 58
مسیر روغن 59
مسیر هوا 63
شرایط راه اندازی توربین 66
ابزار دقیق 68
الکتریک 76
اتاق فرمان 76
قطع کننده یا سکسیونر 77
کلید قدرت یا دیژنکتور 77
روغن 78
شین وشین بندی 79
پست فشار قوی 79
رله وحفاظت سیستم ها 80
حفاظت ژنراتور 82
حفاظت درمقابل خطا های داخلی 82
حفاظت درمقابل خطرات خارجی 83
حفاظت ترانسفورماتور 84
حفاظت خطوط فشار قوی 87
واحد الکتریک نیروگاه طرشت 92
ساختمان استاتور 93
توان اکتیو وراکتیو 93
ترانسفورماتور 94
ترانسفورماتور سه فاز موجود در نیروگاه 94
طرز خنک کردن ترانسفورماتور 95
نحوه ی تولید برق 96
دستگاه سنکروسکوپ 97
انواع رله های مورداستفاده در نیروگاه 98
پارالل کردن واحد با شبکه 100
مراحل خارج کردن واحد از خط 100
دستور العمل نحوه تغذیه گرداننده توربین 100
کلیدهای روی تابلوی اتاق فرمان 101
قطع یکی از واحد های بخار 102
حوادث نیروگاه وجلوگیری از بروز آن ها 102
شرح تابلوهای اتاق فرمان 103
باطری خانه 104
دیزل 104