گزارش کارآموزی کامپیوتر در مرکز بهداشت

مطالب دیگر:
🔗ادبیات نظری موسیقی و عناصر آن،موسیقی درمانی (فصل دوم )🔗ادبیات نظری هوش معنوی و مؤلفه های آن (فصل دوم )🔗ادبیات نظری هویت ، نظریه و سبک های هویت (فصل دوم )🔗ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری ، رویکرد و نظریه های مختلف آن (فصل دوم )🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش خشم و کنترل خشم (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی ،ابعاد و دیدگاههای مختلف آن (فصل دوم)🔗مبانی نظری تعاریف و نظریه های خودافشاسازی (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودتنظیمی و یادگیری خودتنظیمی (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی اجتماعی (فصل دوم)🔗مبانی نظری اعتیاد و اختلالات مصرف مواد (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت و انگیزش شغلی (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش رهبری خدمتگزار (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاریابی و عناصر آمیخته بازاریابی 4p (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش بازاربورس و روشهای تامین مالی شرکت ها (فصل دوم)🔗مبانی نظری تنیدگی حرفه ای ,تنیدگی ارتباطی ،رضایت شغلی (فصل دوم)🔗مبانی نظری اختلال نظریه و اختلالات شخصیت نوجوانی (فصل دوم)🔗مبانی نظری بازاریابی خدمات و فروشندگی خدمات (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاریخچه هوش هیجانی و تعریف هوش هیجانی (فصل دوم)🔗مبانی نظری حج و قصد قربت (فصل دوم)🔗مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت از زندگی بهزیستی (فصل دوم)
گزارش کارآموزی کامپیوتر در مرکز بهداشت |دانلود با لینک مستقیم فایل|35005814|زِد اِکس|zxu
گزارش کارآموزی کامپیوتر در مرکز بهداشت

فهرست مطالب:
پيشگفتار 1
مقدمه 2
ميزان رضايت دانشجو از اين دوره 3

فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي
تاريخچه مرکز بهداشت شهرستان شيراز: 5
آشنايي با وظايف و نحوه ارائه خدمات در مركز بهداشت شهرستان 7
وظايف مركز بهداشت شهرستان 9
معرفي واحدهای عرضه خدمات در شهرها 10
آشنايي با وظايف و نحوه ارائه خدمات در پايگاه بهداشت شهری 12
آموزش کارکنان 14
شرايط و نحوه شركت در آزمون مهارتهاي هفتگانه كامپيوتر 16
مدارك لازم جهت ثبت نام و شركت در آزمون 17
خبرهای بهداشتي و پزشکي 18
چارت سازماني 22

فصل دوم: ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموزي

فصل سوم: آزمون آموخته‌ ها، نتايج و پيشنهادات

گزارش كار كارآموز 26
بخش اول : نصب ويندوز XP 26
نصب ویندوز XP بدون دریافت شماره سریال 32
بخش دوم : آشنايي با آنتی ویروس و نصب آن 35
طرز کار برنامه ای ضد ویروس 35
قابلیت های نرم افزارهای ضد ویروس 36
بهترین آنتی ویروس دنیا 37
نگاهی به بهترین آنتی ویروس ها 37
عمليات مخفيانه ويروس در كامپيوتر 42
نكاتي براي جلوگيري از ورود كرمها به سيستم 44
آموزش نصب و استفاده و رجیستر قوی 46
بخش سوم : آموزش نرم افزارهای کاربردی 56