گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی

مطالب دیگر:
📝تحقیق در مورد افسردگي 15 ص 📝تحقیق در مورد انتخاب همسر 14 ص 📝تحقیق در مورد انگور 17 ص 📝تحقیق در مورد انگور و سيب 20 ص 📝تحقیق در مورد ايده پديده شناسي يا بررسي اجمالي امهات هاي پديده شناسي 24 ص 📝تحقیق در مورد بررسي VOT همخوانهاي Plosive دربافت هجايي CV 6ص 📝تحقیق در مورد بررسي خصوصيات شيميايي خاكهاي مناطق جنگي اطراف خرمشهر 20 ص 📝تحقیق در مورد بررسي مفهوم رهبري در جامعه در آثار رومي با تاكيد بر مثنوي معنوي 40 ص 📝تحقیق در مورد بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار 19 ص 📝تحقیق در مورد بزهكاري زنان 11 ص 📝تحقیق در مورد بلوغ 23 ص 📝تحقیق در مورد بلوغ 10 ص 📝تحقیق در مورد بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي 30 ص 📝تحقیق در مورد بلوغ یا نوجوانی 11 ص 📝تحقیق در مورد به کار گیری لوازم وسایل آبیاری بهینه 22 ص 📝تحقیق در مورد بوته ميري جاليز 17 ص 📝تحقیق در مورد بيـماري سل گـاوي 12 ص 📝تحقیق در مورد تأثير سازنده اينترنت بر اخلاق كاربران 22 ص 📝تحقیق در مورد تأثیر عنصر سولفور، مواد ریز مغذی، فسفر، کلسیم، منیزیم و پتاسیم بر رشد prosopis alba در خاکهای با PH بالای آرژانتین 9 ص 📝تحقیق در مورد تاثير موسيقي در ورزش 23 ص
گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی |دانلود با لینک مستقیم فایل|35005817|زِد اِکس|zxu
گزارش کارآموزی آشنایی با لیزر و بررسی دستگاه های لیزر در پزشکی

فهرست مطالب:
چكيده 1

فصل اول:
مقدمه 4
نورچيست 5
پيدايش ليزر 7
ساخت ليزر 8
ليزر در پزشكي 12
ظهور ليزر تراپي 15
معرفي مراكزي كه در دوره كارورزي به آنجا رفتم 20

فصل دوم: مباني و اصول ليزر
مفاهيم اوليه 23
برخورد نور با ماده 26
ماهيت نور و ليزر 28
اساس تشكيل ليزر 31
ماده فعال 33
كاواك 33
منبع انرژي 33
نحوه توليد ليزر 35
خواص ليزر 37
تك فامي 38
همدوسي 38
واگرايي كم و هم راستايي 38
شدت بالا و درخشندگي 39
طبقه بندي ليزرها 39
ليزرهاي حالت جامد 42
ليزرهاي مايع 44
ليزرهاي گازي 48
ليزرهاي نيمه هادي 52
ليزرهاي پلاسما 55

فصل سوم: انواع ليزرها و اصول دستگاههاي ليزر تراپي
مقدمه 57
انواع ليزرها در دستگاههاي ليزر تراپي 58
ليزر هليوم- نئون 62
ليزر اينديوم- كاليم- آلومينيوم – آرسنايد 63
ليزر گاز كربنيك 64
ليزهايND – Yag 66
ليزر ياقوت 67
ليزر كريپتون 67
شرايط انتخاب و بكارگيري دستگاه ليزرتراپي 68
گذشته،حال و آينده دستگاههاي ليزر تراپي 70
ليزر ديودي و نحوه ساخت آن 71
انتقال انرژي در مواد نيمه هادي 73
نحوه ساخت ديود ليزر 78
ساختمان داخلي ديود ليزر 82
ميزان واگرايي و اندازه پرتو 82
وابستگي درجه حرارت به توان خروجي 84
رفتار زماني ديود ليزر 86
نحوه موازي كردن پرتوي ليزر 89
انواع ديود ليزر 90
ليزر تراپي چيست 92
فيزيولوژي بافت و ليزر 95
برهم كنش نور با بافت 98

فصل چهارم:
نكات عملي در ارتباط با دستگاهها 104
كاليبراسيون 110
عوامل مكانيكي در بهم خوردن كاليبراسيون 111
معرفي دستگاهها و اپراتوري آنها 112
معرفي دستگاه Mustang 114
اپراتوري Mustang 118
معرفي ليزر قلمي 120
معرفي AZOR-2k-02 121
اپراتوري AZOR-2k-02 122
معرفي دستگاه ILP و اپراتوري آن 124

فصل پنجم:
نكات ايمني 127
تقسيم بندي ليزر از لحاظ انرژي 129
روش هاي ايمني 130
خطرات ناشي از پرتو 131
خطرات چشمي 133
خطرات دندان 134
خطرات غير وابسته به پرتو 135

فصل ششم:
نتيجه گيري 137
منابع و ماخذ 140