گزارش کارآموزی بویلر (دیگ بخار) در کارخانه تولید فرآورده های لبنی

گزارش کارآموزی بویلر (دیگ بخار) در کارخانه تولید فرآورده های لبنی |دانلود با لینک مستقیم فایل|35005819|زِد اِکس|zxu
گزارش کارآموزی بویلر (دیگ بخار) در کارخانه تولید فرآورده های لبنی

فهرست مطالب:
مقدمه و شرح محل کار آموزی 1
گزارش كار 2
بویلر 2
تقسیم بندی بویلرها 3
شرایط آب تغذیه دیگ 4
موقعیت نصب بویلرها 5
مروری بر سیکل های اصلی واحد تولید بخار 5
ساختمان و بدنه بویلر 7
وسایل و اتصالات دیگ 8
وسایل کمکی به کار رفته در بویلرها 9
تله بخار 13
مشکلات معمول در تله های بخار 13
مشعل 15
چشم الکتریکی (فتوسل) 18
جرقه زن الکتریکی گازی 19
روش کنترل مشعل خودکار 19
سیکل سوخت 20
سیکل هوا و دود 22
مبدل حرارتی 23
انواع مبدل های پوسته و لوله 25
پمپ ها 27
پمپ های سری و موازی 28
عیوبی که ممکن است در سیستم کار به وجود آید 28
عکس هایی از دستگاه های حرارتی و برودتی محل کار آموزی 33